INHOUD van deze webpagina: Linkjes naar diverse wiskunde en rekensites

Bijles Geeft naast rekenoefeningen ook stof over aardrijkskunde, geschiedenis Engels, Frans Verkeer……

Wiskunde wijzer Uitleg  over hoeken, goniometrie, metriek stelsel en nog veel meer

Uitleg filpjes (wiskunde academie)  Op deze website zijn goede instructiefilmpjes te vinden voor klas 1 en 2 Havo-VWO  Ook bruikbaar in de bovenbouw van het VMBO 

Junior Einstein Een website met veel lesmateriaal voor taal rekenen en nog meer.

Oefenmachine De wiskunde automaat moet je eerst downloaden en daarna installeren. Het programma maakt met een random getallengenerator oneindig veel sommen. Het metriek stelsel,  procenten, pythagoras, goniometrie…. er komt van alles aan bod. Meer dan 30 onderwerpen met instructie . Het niveau is instelbaar. Als een leerling iets niet begrijpt dan kan er een hint worden gevraagd. Het programma kijkt de gemaakte opgave meteen na.

Samenvattingen vmbo wiskunde/rekenen Op 1 A4 tje de belangrijkste reken en wiskunde zaken samengevat. (dubbelzijdig) Afbeeldingen zijn ontleend aan de methode Netwerk.  Er is een versie voor Basis Beroeps en een versie voor KGT.

Rekenen  De volgende 3 series oefeningen  zijn gemaakt door mij met het programma “hot potatoes”  Daarmee maak je  online oefeningen.

%procenten   is nog in ontwikkeling. 

Metriek stelsel  laat  leerlingen metriek sommetjes maken. De antwoorden worden meteen gecontroleerd

Negatieve getallen    laat  leerlingen metriek sommetjes maken. De antwoorden worden meteen gecontroleerd.  Bij de uitleg geen getallenlijn dit keer maar een spel kaarten.

Denkspelletjes en meer denkspelletjes   Van het Freudenthalinstituut.  Na een update van Java of de webbrowser doet niet alles het meer.   Daar wordt aan gewerkt.

Het ontstaan van cijfers    Een filmpje van mij. Geluid werd niet meegenomen

Studio wiskunde In deze demowebsite valt veel te halen voor rekenen en wiskunde