TerugHome ...............................................Procenten


Vul alle antwoorden in.
"Check" om na te kijken.
Wat is je score?
Je kunt de foutjes verbeteren


Een serie lessen rekenen met procenten is in de maak


Voorbeeld:
35 % = 0,35

17% =
83% =0,21 =
0,07 =